EPB-regelgeving

 

EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren. Door de energieprestatieregelgeving worden eisen opgelegd voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting

Of je project moet voldoen aan de EPB-regelgeving met bepaalde eisen hangt van een aantal zaken af:

  • Gaat het over renovatie of nieuwbouw?
  • Betreft het een woongebouw of een niet-residentieel gebouw?
  • Wat is de datum van de bouwaanvraag?

Het investeren in energiebesparende maatregelen vertaalt zich in een lagere energiefactuur.

Bij meerdere werkzaamheden binnen een bouwproject, kan een dossier opgesplitst worden om de eisen per onderdeel te bepalen.

Doet u beter dan wat de regelgeving verplicht? Dan maakt u kans op subsidies.

Wilt u snel en eenvoudig weten welke eisen gelden voor uw bouwproject? Ga dan naar de EPB-wegwijzer!

Er dient een verslag opgemaakt te worden van het volledige bouwproject inzake de energieprestaties en het binnenklimaat van de woning. Hiervoor moet je een EPB-verslaggever aanstellen.

 

De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering van de (ver-)bouwwerken. Hij of zij maakt in opdracht van de aangifteplichtige (bouwheer) twee documenten op: de startverklaring en de EPB-aangifte. Voor deze documenten heeft hij of zij ook gegevens nodig van de ventilatieverslaggever: het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag.   

 

Werkwijze

Wanneer uw (ver-)bouwplannen bijna hun finale versie bereikt hebben, contacteer je ons voor een offerte op maat. De prijzen hangen af van het soort project: een nieuwbouwproject, een renovatie, een ingrijpend energetische renovatie,.. en van de wijze van berekenen van de bouwknopen.

 

Voorafberekening - startverklaring

Als je beslist met ons samen te werken, hebben wij voor de voorafberekening indien beschikbaar zoveel mogelijk informatie nodig: de laatste versie van de bouwplannen, details van bouwknopen, lastenboeken,… (je architect kan je hier zeker mee helpen). Tijdens een eerste gesprek overlopen we samen alle details van je project aangaande isolatie, installaties,…

Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste berekening van het E- en S-peil, van de oververhitting,… Samen overleggen we welke aspecten nog niet voldoen aan de eisen en stellen wij haalbare oplossingen aan je voor. Zo komen we tot een eerste verslag en een startverklaring die ten laatste 8 dagen voor de start van de werken ingediend wordt door ons. Indien gewenst doen wij een gedetailleerde warmteverliesberekening, om zo de warmte-installatie correct te dimensioneren.

 

Tijdens de werken

Tijdens de bouwwerken vragen we je om zoveel mogelijk documentatie bij te houden van de gebruikte materialen (isolatiematerialen, buitenschrijnwerk,…) en van de installaties (verwarming, hernieuwbare energietechnieken,…). Ook vragen we alle veranderingen die ongetwijfeld tijdens het bouwproces optreden aan ons te melden, zodat wij meteen kunnen kijken wat de invloed kan zijn op de EPB-berekeningen. Wij doen zelf ook één of meerdere werfbezoeken tijdens het bouwproces..

 

EPB-aangifte

Na de ingebruikname of voorlopige oplevering komen wij een laatste keer naar de woning of gebouw en overlopen we samen de gebruikte materialen en installaties. Aan de hand hiervan wordt een laatste berekening gemaakt. Hieruit volgt een voorlopige EPB-aangifte. Hierna kunnen altijd nog aanpassingen gebeuren die het resultaat kunnen verbeteren. Na goedkeuring sturen wij de definitieve EPB-aangifte door naar de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap. Na indiening ontvang je alle nodige formulieren die je na ondertekening 10 jaar moet bewaren. Nieuwbouwwoningen krijgen bovendien het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) dat 10 jaar geldig blijft.

 

Klik hier om ons te contacteren.