Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerven waar minimaal twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werkzaam zijn.

Als je je bouwwerken laat uitvoeren door meer dan één aannemer, bekommert een veiligheidscoördinator zich over 'de veiligheid' van jouw bouwproject. Enerzijds controleert hij de veiligheid van jouw ontwerp, anderzijds ziet hij erop toe dat deze maatregelen toegepast worden. Bij risicovolle werken waakt hij erover dat alles op de meest veilige manier gebeurt. Hij is eveneens verantwoordelijk voor het opstellen van het postinterventiedossier.

Energetico werkt hiervoor samen met een vaste partner.

 

Klik hier om ons te contacteren.