Waarom ventileren? Voor een gezond binnenklimaat!

 

Onze woningen moeten steeds beter geïsoleerd worden. Zo gaat de warmte niet naar buiten. Maar tegelijk kan verse lucht niet naar binnen. Daarom verplicht de wet eveneens een goed ventilatiesysteem. Dat zorgt ervoor dat je als bewoner altijd verse en gezonde lucht inademt.

 

Er zijn drie goede redenen om uw woning te ventileren:

Aanvoeren van verse lucht: Zoals je weet is zuurstof de brandstof van ons lichaam. Bij slechte ventilatie krijg je te weinig zuurstof en zal je je sneller moe voelen of je concentratie verliezen.
Afvoeren van vocht: Je ademt, wast, kookt, doucht... Zo produceer je makkelijk 10 tot 15 liter luchtvochtigheid in je woning. Vocht die het gebouw kan aantasten en tot schimmelvorming kan leiden.
Vieze geuren afvoeren: De constante aan- en afvoer van lucht neemt automatisch elk vies geurtje weg.

 

Dankzij een goed ventilatiesysteem leeft u gezonder!

 

Werkwijze: van ontwerp tot verslag

  • Vóór het opstellen van de EPB-startverklaring, moet eerst een ventilatievoorontwerp (VVO) gemaakt worden: er wordt bepaald voor welk ventilatiesysteem je kiest (A, B, C of D), wat de vereiste debieten zijn en wat de impact ervan is op je woning (plaats van de kanalen, van de aan- en afvoermonden, van de installatie zelf).
  • De EPB-verslaggever neemt vervolgens de vereiste ventilatiedebieten in de EPB-startverklaring op. Zo weet de bouwheer aan welke eisen zijn nieuwe installatie zal moeten voldoen.
  • In de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) worden alle prestatie-eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen, vastgelegd volgens de STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen. Dit document wordt aan de ventilatie-installateur bezorgd voor het opmaken van zijn prijsofferte.

  •  Op het einde van de werken moeten de ventilatie-debieten gemeten moeten worden en worden de resultaten in het ventilatieprestatieverslag (VPV) én in de EPB-aangifte opgenomen.

 

Als erkende coördinator zorgen we ervoor dat het nodige dossier aangemaakt wordt bij het SKH en beheren we de deeltaken die aan de verschillende deelverslaggevers toegewezen worden. 
Als verslaggever ventilatieontwerp maken we het ventilatievoorontwerp (VVO) en de ventilatieontwerpspecificaties (VOS) op. 

Tevens zijn wij erkend als verslaggever regelbare toevoeropeningen (RTO), doorstroomopeningen (DO) en regelbare afvoeropeningen (RAO).

Meer informatie vind je op de website ikventileerverstandig.be

 

Als erkend ventilatieverslaggever voeren wij de berekeningen uit en stellen wij de documenten voor je op. Door op te treden  als ventilatieverslaggever én EPB-verslaggever wordt er vanzelfsprekend efficiënter gewerkt.

 

Contacteer ons voor een voordelig tarief wanneer je beide combineert!